آیات مربوط به امام زمان(ع) در قرآن

آیات مربوط به امام زمان علیه السلام در قرآن

شماره 1

سوره ملک آیه 30

قل ارایتم ان اصبح ماوکم غورا فمن یاتیکم بماء معین

ترجمه: بگو (( به من خبر دهید اگر آبهای (سرزمین) شما در زمین فرو رود چه کسی می تواند آب جاری و گوارا در دسترس شما قرار دهد ؟

say (( what if your water sinks away who will provide you with pure water))? Molk_30

 

تفسیر: در این آیه امام زمان تعبیر به آب شده (که موجب حیات همه ی مموجودات هست) از امام رضا (ع) روایت است که فرمود: ((مائکم)) یعنی (ابوابکم) که ائمه هستند و ائمه ابواب و در های رحمت الهی می باشند (( فمن یاتیکم بماء معین)) یعنی کیست که علم امام را برای شما بیاورد؟ و ان در ها را بر روی شما بگشاید)؟

 

ابوبصیر از امام باقر (ع) روایت می کند که در تفسیر این کلام الهی فرمود: این آیه درباره ی امام کاظم(ع) نازل شده است می فرماید: اگر امامتان ازاز شما غایب شود و ندانید که او کجاست چه کسی امام ظاهری برای شما خواهد آورد تا اخبار آسمان و زمین و حلال و حرام خدای تعالی را برای شما بیاورد سپس فرمود به خدا سوگند تاویل این آیه هنوز نیامده و ناگزیر باید بیاید