رسول الله (ص):
.
اگر دنیا در نزد خداوند به اندازه بال پشه اى مى ارزید، چیزى از آن را به کافر و منافق نمى داد.
.
لَو کانَتِ الدُّنیا تَعدِلُ عِندَ اللّه ِ مِثلَ جَناحِ بَعوضَةٍ ، ما أعطى کافِرا ولا مُنافِقا مِنها شَیئا.
.
(بحار الأنوار : ج 72 ص 52)