امام مهدى علیه السلام فرمودند: اگر طلب مغفرت و آمرزش بعضی شما ها برای همدیگر نبود
هرکس روی زمین بود هلاک میگردید
مگر آن شیعیان خاصی که گفتارشان با کردارشان یکی است.

مستدرک الوسائل ج5 ص247