کتاب“مِکیال المکارم”نوشتۀ آیت‌الله محمد تقی موسوی اصفهانی، یکی از کتاب‌های معتبر و باارزش در زمینۀ مهدویت است.این کتاب به سفارش حضرت مهدی(ارواحنا فداه) نوشته و نا‌م‌گذاری شده است.

۱تحصیل شناخت صفات و آداب و ویژگی‌های آن حضرت

۲ رعایت ادب نسبت به ایشان

۳ اظهار محبت نسبت به آن حضرت به طور خاص

۴ محبوب نمودن ایشان در میان مردم

۵ انتظار فرج و ظهور آن حضرت علیه السلام

۶ اظهار اشتیاق به دیدار آن بزرگوار

۷ ذکر مناقب و فضائل آن حضرت علیه السلام

۸ اندوهگین بودن مؤمن از فراق آن حضرت علیه السلام