امام على علیه السلام:
🌸 مهدى، مردى از ماست، از نسل فاطمه. 🌸
.
المهدیُّ رجُلٌ مِنّا مِن وُلدِ فاطمةَ.
(کنز العمّال : 39675)
.
پیامبر خدا (ص):
🌸مهدى مردى از فرزندان من است و چهره اش چون ستاره درخشان.💥
.
(کنز العمّال : 38666)