۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «منتظران» ثبت شده است

وظایف منتظران 3



۱۹ مداوت به خواندن دعای غریق ( یا الله، یا رحمن، یا رحیم، یا مقلب القلوب …)

۲۰ دعا در زمان غیبت آن حضرت علیه السلام

۲۱ شناختن علامت‌های ظهور آن حضرت علیه السلام

۲۲ تسلیم بودن و عجله نکردن( در امر ظهور )

۲۳ صدقه دادن به نیابت آن حضرت علیه السلام

۲۴ صدقه دادن به قصد سلامتی آن حضرت علیه السلام

۲۵ رفتن به حج به نیابت آن حضرت علیه السلام

۲۶ فرستادن نایب که از طرف آن حضرت حج کند.

۲۷ طواف بیت الله الحرام به نیابت آن حضرت علیه السلام

۲۸ نایب ساختن دیگری تا از طرف آن حضرت طواف نماید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا زاغری

وظایف منتظران شماره 2



۹ حضور در مجالس ذکر مناقب و فضائل آن حضرت علیه السلام

۱۰ تشکیل مجالس ذکر مناقب و فضائل آن حضرت علیه السلام

۱۱ سرودن شعر در فضایل و مناقب آن حضرت علیه السلام

۱۲ خواندن شعر در فضایل و مناقب آن حضرت علیه السلام

۱۳ قیام به هنگام یاد شدن نام و یا القاب آن حضرت علیه السلام

۱۴ گریستن بر فراق آن حضرت علیه السلام

۱۵ گریاندن بر فراق آن حضرت علیه السلام

۱۶ خود را به گریه کنندگان شبیه نمودن بر فراق آن حضرت علیه السلام

۱۷ درخواست معرفت امام عصر علیه السلام از خداوند عزوجل

۱۸ تداوم درخواست معرفت آن حضرت علیه السلام

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا زاغری

وظایف منتظران شماره 1


کتاب“مِکیال المکارم”نوشتۀ آیت‌الله محمد تقی موسوی اصفهانی، یکی از کتاب‌های معتبر و باارزش در زمینۀ مهدویت است.این کتاب به سفارش حضرت مهدی(ارواحنا فداه) نوشته و نا‌م‌گذاری شده است.

۱تحصیل شناخت صفات و آداب و ویژگی‌های آن حضرت

۲ رعایت ادب نسبت به ایشان

۳ اظهار محبت نسبت به آن حضرت به طور خاص

۴ محبوب نمودن ایشان در میان مردم

۵ انتظار فرج و ظهور آن حضرت علیه السلام

۶ اظهار اشتیاق به دیدار آن بزرگوار

۷ ذکر مناقب و فضائل آن حضرت علیه السلام

۸ اندوهگین بودن مؤمن از فراق آن حضرت علیه السلام

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا زاغری