ماهاتما گاندی :
من از حسین آموختم چگونه پیروزی به دست بیارم وقتی که مظلوم واقع شده ام

ImamHussain said, “If you don’t believe in any religion and don’t fear the Resurrection Day, at least be free in this world.”

قال الامام_الحسین (ع): ان لم یکن لکم دین، و کنتم لا تخشون المعاد، فکونوا احرارا فی دنیاکم

امام حسین علیه السلام فرمودند :اگر دین ندارید واز معاد حراسی ندارید لااقل ازاده باشید دردنیاتون
(Bihar al- Anwar, Vol. 45, P. 51)