1181 سال است او منتظر 313 عباس است.

 اللهم عجل لولیک الفرج

ظهور نزدیک است
اِنَّهُم یَرَونَه بَعیدا و نَریٰه قَریبا